• Η Χάλκη
  • Μεσαιωνικό Κάστρο
  • Χάλκη
  • Χάλκη Ο κρυμμένος παράδεισος
  • Μεσαιωνικό Κάστρο στη Χάλκη
  • Ονειρεμένη διαμονή στη Χάλκη

There is relative large variety of restaurants in Halki where you can taste greek specialties. The most common local plates are 

  • Halki's pasta (hand made with onions and feta or mizithra cheese)
  • Ofto (stuffed lamb)
  • Sweets made out Halki's famous thyme honey